Уиджетите на главната страница показват или последните галерии, без значение към коя категория принадлежат или може да създадете уиджет по избор и избирате коя галерия да се показва в него.